Veelgestelde vragenHelp Center

Welke stappen zijn nodig om een woning te kopen?

Een goede voorbereiding is ontzettend belangrijk. Wij vatten het samen in 7 stappen:

1. Bereken uw budget: praat met uw bankier over uw woonplannen, geef mee hoeveel spaargeld u heeft en vraag wat het maximale bedrag is dat u kunt lenen.

2. Zoek uw droomwoning: Boes & Boes begeleidt u graag en zoekt mee naar een woning die aansluit bij uw noden én binnen uw budget past.

3. Bezoek interessante panden: Boes & Boes legt u met plezier de mogelijkheden uit en antwoordt op al uw vragen. Indien gewenst kunt u een expert meenemen (een architect, aannemer, …)

4. Doe een bod: zodra u het ideale pand gevonden hebt, kunt u een bod overwegen. Houd er rekening mee dat dit bindend is.

5. Compromis: gaat de verkoper akkoord met uw bod? Boes & Boes stelt een compromis op, laat het controleren door een notaris en nodigt vervolgens alle betrokken partijen uit om het te ondertekenen. U betaalt als koper een voorschot. Intussen kunt u uw hypothecair krediet in orde maken.

6. Notariële akte: maximaal 4 maanden na het ondertekenen van de onderhandse akte (compromis), tekent u ook de notariële akte.

7. Verhuizen/verhuren: het pand is van u! Vanaf nu kunt u werken uitvoeren, verhuizen of de woning verhuren.

Hoe breng ik een bod uit?

Heeft u interesse in een pand? Dan kunt u een mondeling of schriftelijk bod uitbrengen. Boes & Boes zal u vervolgens altijd vragen om een formulier te laten invullen met onder andere het correcte adres, het bedrag van het bod en de geldigheidsduur. Houd er wel rekening mee dat een bod altijd bindend is. Als de verkoper het bedrag aanvaardt, stelt Boes & Boes een compromis op en laat het controleren door een notaris.

Ik wil een compromis ondertekenen. Hoe groot moet het voorschot zijn dat ik moet betalen?

Wettelijk gezien is een voorschot van maximum 10 % van de totaalprijs enkel verplicht bij de verkoop van een te bouwen pand of een woning in aanbouw. Dat is een soort garantie voor de verkoper. Stel dat de koper de koopprijs niet tijdig betaalt en voor de rechtbank moet komen, dan heeft de verkoper alvast een schadevergoeding in de vorm van dat voorschot. Goed om te weten: dit bedrag blijft bij de makelaar of notaris in bewaring op een derdenrekening tot de effectieve ondertekening van de notariële verkoopakte.

Waarom heb ik een authentieke verkoopakte nodig als ik al een compromis of verkoopovereenkomst heb?

Hoewel een verkoopovereenkomst de verkoop op papier bewijst, bent u enkel met een notariële verkoopakte als koper beschermd en 100 % zeker van uw aankoop. Stel dat er een tweede koper is, die ook een verkoopovereenkomst of compromis ondertekend heeft, dan heeft u voorrang. De datum van de verkoopovereenkomst is daarbij niet van belang. De registratie geeft u het bewijs en de zekerheid dat het pand van u is.

Ik ga samenwonen. Wat zijn de gevolgen van een gezamenlijke aankoop?

Bespreek met uw notaris hoe u de aankoop aanpakt. Als de samenwonenden niet evenveel investeren in de aankoop, heeft u twee opties:

 • Beide partners kopen én zijn eigenaar in ongelijke verhouding (afhankelijk van de inbreng).
 • U koopt toch in gelijke helften dankzij een leningsovereenkomst tussen de samenwonenden. De ene partner leent dan in feite van de andere om zo toch in dezelfde verhouding eigenaar te zijn.

Hoe bepaal ik mijn budget om een woning aan te kopen?

 • De registratierechten: 6 % van de verkoopprijs in Vlaanderen (voor de enige en eigen woning, in alle andere gevallen 10 %), 12,5 % in Brussel en Wallonië.
 • De notariskosten: aktekosten, ereloon + 21 % btw. Onze tip: vraag de exacte kostprijs na bij uw notaris.
 • De onroerende voorheffing of het zogenaamde kadaster (deze wordt verrekend met de regel van drie)
 • De kosten verbonden aan uw hypothecaire lening (uw bankier rekent dit heel precies uit)
 • Diverse variabele kosten: verzekeringen, verhuis, onderhoud, …

Neem al deze kosten op in uw budget. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Via Notaris.be kunt u een simulatie maken.

Wat is een opschortende voorwaarde?

Een opschortende voorwaarde wordt meestal gesteld door de kandidaat-koper. Het akkoord hangt dan af van de vervulling ervan. In de verkoopovereenkomst staat dan bijvoorbeeld dat de koper enkel de aankoop doet als hij een lening of een stedenbouwkundige vergunning verkrijgt. U bespreekt de details en de beschrijving ervan best grondig met uw makelaar.

Waar moet ik op letten als ik een woning bezoek?

Heeft u een woning gevonden die u interesseert en krijgt u een rondleiding? Kijk dan verder dan de inrichting en let zeker op de volgende zaken:

 1. De vloeren, plafonds en muren

  Als er problemen zijn met de structuur van een gebouw, ziet u daar dikwijls de gevolgen van op de muren, vloeren en plafonds. Let op barsten, oneffenheden, schimmelvlekken, verkleuringen, enz.

 2. Het dak

  De nok mag niet doorhangen en moet mooi recht zijn. Het dak is best in goede staat. Een dakrenovatie kost behoorlijk wat.

 3. De lichtinval

  Natuurlijke lichtinval bezorgt u niet enkel licht maar ook warmte. Het betekent dus mogelijk een energiebesparing en minder kans op vochtproblemen.

 4. De technische installaties

  Bekijk de elektrische, sanitaire en verwarmingsinstallaties van dichtbij. Vraag ook naar de datum van plaatsing. Na 10 à 15 jaar zijn ze namelijk toe aan vervanging. Bovendien hebben nieuwere boilers en verwarmingsketels een beter rendement.

 5. De oorspronkelijke plannen

  Informeer naar de oorspronkelijke plannen. Als er delen zijn bijgebouwd wil u zeker zijn dat de vergunningen in orde zijn. Boes & Boes kan dit navragen bij de dienst stedenbouw.

Wat betekent ‘vrij en onbelast’?

Concreet betekent de vermelding ‘vrij en onbelast’ – in de clausule van een notariële verkoopakte – dat de koper het goed verkrijgt zonder enige schuld of hypotheek. Er mag dan dus geen sprake zijn van:

 • Hypotheken
  Als de verkoper een schuld of lening met hypotheek heeft, moet deze afgelost zijn vóór de ondertekening van de notariële akte. De notaris controleert dit en zorgt er indien nodig voor dat de koopprijs ingezet wordt om de lopende schuld terug te betalen. U wilt als koper niet het risico lopen dat uw pas gekochte eigendom weer verkocht wordt op verzoek van een schuldeiser.
 • Achterstallige belastingen en sociale lasten

De notaris is verplicht schulden i.v.m. RSZ, directe belastingen, belastingen op de toegevoegde waarde, onroerende voorheffing, provincie-, gemeente- of erfbelastingen af te houden van de koopprijs.

 • Stedenbouwkundige inbreuken
  Boes & Boes gaat na welke vergunningen de verkoper verkreeg, of er bouwmisdrijven bekend zijn en of er eventueel een vonnis tot afbraak geveld werd. De koper is hiervan dus op de hoogte vóór de verkoop rond is.
 • Betwistingen van het eigendomsrecht van de verkoper
 • Vorderingen die mogelijk leiden tot beslagmaatregelen

Meer info krijgt u via Notaris.be

Welke rechten en plichten heb ik als eigenaar van een appartement in een flatgebouw?

De splitsing van het eigendomsrecht in het gebouw en de bepaling van de gemeenschappelijke delen liggen vast in een basisakte. Elk appartement krijgt daardoor een afzonderlijk juridisch bestaan en kan apart verkocht of gehypothekeerd worden.

Soms staan in de basisakte ook enkele beperkingen voor de privé-eigendommen i.v.m. huisdieren, handelsactiviteiten enzovoort. Alle beschreven statuten gelden voor de bewoners van het volledige gebouw, m.a.w. voor eigenaars én huurders.

Bestaat de woonbonus nog?

 

De Vlaamse regering heeft de Vlaamse woonbonus afgeschaft op 1 januari 2020. Ter compensatie verlaagde de regering de registratierechten voor gezinswoningen. Wenst u een enige en eigen woning aan te kopen vanaf 1 januari 2022? Dan betaalt u 3% (of 1% voor wie ingrijpend energiezuinig verbouwt) registratiebelasting.

Indien u al een woning in eigendom heeft die u niet wenst te verkopen en investeert in een tweede verblijf of investeringsvastgoed, dan betaalt u vanaf 1 januari 2022, 12% registratiebelasting.

 

Wat betekent “meeneembaarheid”?

Via meeneembaarheid kan de koper onder bepaalde voorwaarden een deel van de registratiebelasting, die hij betaalde bij de vorige aankoop, recupereren. De meeneembaarheid wordt afgeschaft vanaf 1 januari 2024.

Koopt u een woning aan tussen 1 januari 2022 en 1 januari 2024 én komt u in aanmerking voor het verlaagde tarief en de meeneembaarheid, dan zal u een keuze moeten maken:

 • Ofwel kiest u voor het oude verlaagde tarief van 6% (of 5% bij ingrijpende renovatie) in combinatie met de meeneembaarheid;
 • Ofwel kiest u voor het nieuwe tarief van 3% (of 1% bij ingrijpende renovatie) zonder toepassing van de meeneembaarheid.

 

Welke stappen zijn nodig om een woning te verkopen?

Een goede voorbereiding is ontzettend belangrijk. Wij vatten het samen in 7 stappen:

1. Win advies in: Boes & Boes helpt u graag en geeft een antwoord op al uw vragen.

2. Waardepaling: hoeveel is uw eigendom waard? Twee Boes & Boes-makelaars komen ter plaatse om een inschatting te maken. Achteraf vragen we alle nodige documenten en attesten op om de verkoopprocedure op te starten.

3. Potentiële kopers bereiken: Boes & Boes maakt hoogkwalitatieve foto’s en een professionele omschrijving van uw vastgoed. Vervolgens adverteren we uw pand online en offline. Of we gaan – indien gewenst — heel discreet op zoek naar een koper.

4. Bezichtigingen: we plannen bezichtigingen met geïnteresseerden optimaal in. En adviseren potentiële kopers optimaal.

5. Stand van zaken: als verkoper mag u van uw vast aanspreekpunt bij Boes & Boes op regelmatige tijdstippen een persoonlijke stand van zaken verwachten.

6. Professionele onderhandelingen: komt er een bod binnen? We onderhandelen professioneel om het allerbeste resultaat te realiseren.

7. Kwalitatieve dienstverlening: is er een akkoord? Dan stellen we een compromis op en staan we u ook bij de ondertekening van de notariële akte bij.

Wat doet Boes & Boes eigenlijk allemaal?

Het takenpakket van een makelaar is erg gevarieerd. Het bestaat uit heel wat zichtbare taken (zoals waardebepalingen maken, foto’s en omschrijvingen voorzien, online- en offlineadvertenties opmaken, bezichtigingen begeleiden, verkoopdossiers samenstellen (EPC, Asbestattest, stedenbouwkundige informatie, elektrische keuring, keuring van de stookolietank, ...)) maar ook uit onzichtbare taken. Zo zorgt de makelaar ook voor het opzoeken en opvragen van gegevens (watertoets, kadastrale gegevens, faciliteiten in de buurt, …), het op de hoogte stellen van bestaande klanten die een specifiek pand zoeken (scoop effect), het verspreiden van buurtbrieven, de opvolging van potentiële kopers, het opnemen van meterstanden, …

Heb ik een bodemattest nodig als ik mijn eigendom wil verkopen?

Als u een eigendom in het Vlaamse Gewest verkoopt, bent u verplicht een bodemattest aan te vragen. Dit OVAM-attest kost op dit moment € 54 en beschrijft de bodemkwaliteit per kadastraal perceel. En zal vanaf 1 juni 2021 verhogen van 54 euro naar 55 euro per kadastraal perceel. Indien er zich op uw eigendom een zogenaamde risico-inrichting bevond (lijst vastgesteld door de Vlaamse Regering), moet u een bodemonderzoek laten uitvoeren op eigen kosten vóór de verkoop.

Wat is een opschortende voorwaarde?

Een opschortende voorwaarde wordt meestal gesteld door de kandidaat-koper. Het akkoord hangt dan af van de vervulling ervan. In de verkoopovereenkomst staat dan bijvoorbeeld dat de koper enkel de aankoop doet als hij een lening of een stedenbouwkundige vergunning verkrijgt. U bespreekt de details en de beschrijving ervan best grondig met uw Boes & Boes-makelaar.

Welke documenten moet ik als verkoper aanleveren?

Als verkoper moet u de volgende documenten voorleggen:

 • De eigendomsakte
 • Een kopie van de identiteitskaarten van alle verkopende partijen
 • Een keuringsverslag van de elektrische installatie en/of stookolietank 
 • De vergunde grondplannen
 • Een energieprestatiecertificaat of EPC 
 • Het postinterventiedossier (PID)
 • Een asbestattest
 • Het kadastraal inkomen
 • Bij de verkoop van een appartement: de basisakte, het reglement van de interne orde en de kostenoverzichten en verslagen van de algemene vergadering van de voorbije vijf jaren

Inien u nog niet in het bezit bent van enkele van deze documenten kunnen wij deze voor u opvragen.

Welke documenten vraagt de makelaar op?

 • Het energieprestatiecertificaat (200-500 euro)
 • Asbestattest (500-1000 euro) 
 • Het bodemattest (55 euro)
 • Het stedenbouwkundig uittreksel (70-150 euro)
 • Keuring elektriciteit (200-400 euro)
 • Certificaat stookolietank (200-400 euro)  
 • Het kadastraal plan met uittreksel (11 euro)
 • Informatie over de overstromingsgevoeligheid van het gebied (gratis)
 • Recht van voorkoop (gratis)
 • Recht van erfgoed (gratis)
 • Gewestplan
 • Informatie van de syndicus (bij de verkoop van een appartement - 150-600 euro)

Wie begeleidt het bezoek aan mijn eigendom?

Boes & Boes begeleidt alle bezichtigingen. Het tijdstip wordt in onderling overleg bepaald. Om de potentiële koper zo objectief mogelijk te adviseren, doen we dat liefst wanneer u zelf niet thuis bent.

Wanneer moet ik de kosten van de makelaar betalen?

Boes & Boes verrekent de erelonen (3% commissie + btw) pas bij het verlijden van de notariële akte.

Heb ik een bodemattest nodig als ik mijn eigendom wil verkopen?

Als u een eigendom in het Vlaamse Gewest verkoopt, bent u verplicht een bodemattest aan te vragen. Dit OVAM-attest kost op dit moment € 54 en beschrijft de bodemkwaliteit per kadastraal perceel. En zal vanaf 1 juni 2021 verhogen van 54 euro naar 55 euro per kadastraal perceel. Indien er zich op uw eigendom een zogenaamde risico-inrichting bevond (lijst vastgesteld door de Vlaamse Regering), moet u een bodemonderzoek laten uitvoeren op eigen kosten vóór de verkoop. Boes & Boes vraagt dit graag voor u aan.

Wat is een postinterventiedossier?

Een postinterventiedossier of PID beschrijft de technische gegevens van een gebouw. Deze informatie is noodzakelijk voor eventuele latere werken aan het gebouw. Zowel de eigenaar en huurder als architect en aannemer moeten namelijk makkelijk de structuren en materialen kunnen controleren. Het PID blijft de volledige levensduur van het gebouw gelden en wordt doorheen de jaren eventueel aangevuld (bij renovaties of uitbreidingen). Een PID is verplicht sinds 1 mei 2001.

Wat is een EPC? (Energieprestatiecertificaat)

Een energieprestatiecertificaat of EPC is verplicht in het Vlaamse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het informeert de koper over de energieprestatie van het gebouw. Het certificaat is 10 jaar geldig. Als er gedurende die 10 jaar energiezuinige maatregelen zijn genomen, laat de eigenaar het EPC best opnieuw opmaken.

Enkel een erkende energiedeskundige type A kan een energieprestatiecertificaat bij verkoop van een woongebouw opmaken.

https://www.energiesparen.be/epcparticulier

https://energiesparen.login.kanooh.be/sites/default/files/atoms/files/VoorbeeldEPCvanafjanuari2019_nieuw.pdf

Wat is een asbestattest?

Het asbestattest is het resultaat van een controle door een erkend asbestdeskundige van OVAM. Die gaat na of/en waar er asbest in de woning zit. Hij kijkt na of deze mogelijks een risico inhouden.

Dit is een niet destructief onderzoek, al moet de deskundige soms wel kleine stalen nemen met kleine beschadigingen tot gevolg.

Dit attest is 10 jaar geldig tenzij er minstens één hoog materiaal risico is vastgesteld, waarop de geldigheid beperkt wordt tot 5 jaar.

Vanaf november 2022 is er een informatieplicht bij de verkoop van een pand met een bouwjaar voor 2000 of ouder.

Ik wil een woning huren. Is een schriftelijke huurovereenkomst nodig?

Ja. Een schriftelijke huurovereenkomst is verplicht voor elke overeenkomst die valt onder de huurwet. Deze overeenkomst moet ook een plaatsbeschrijving bevatten zodat huurder en verhuurder samen de schade vóór en na de huurperiode kunnen nagaan.

De verhuurder registreert (gratis maar verplicht) binnen de twee maanden de huurovereenkomst. Boes & Boes neemt dit werk graag uit uw handen. Dankzij deze registratie heeft de huurder recht op een langere opzegtermijn bij verkoop van de woning.

Wat is een plaatsbeschrijving en is deze verplicht?

Een plaatsbeschrijving is een verplichte bijlage van een huurcontract. Hierin staat de exacte staat van het verhuurde pand beschreven bij de aanvang van de huur en in bijzijn van zowel de verhuurder als huurder. De registratie van deze plaatsbeschrijving is kosteloos indien het pand enkel bestemd is voor huisvesting.

De huurder levert op het einde van de huur de woning in dezelfde staat af, met uitzondering van schade door ouderdom, normale slijtage of overmacht. Het is dus niet voldoende om te vermelden in het huurcontract dat de huurder erkent de woning in goede staat te ontvangen.

Als er gedurende de huur belangrijke wijzigingen gebeuren aan de verhuurde woning, kunnen beide partijen een toevoeging aan de plaatsbeschrijving eisen.

Hoeveel kost een plaatsbeschrijving?

Enkel een expert kan een plaatsbeschrijving opstellen. De prijs is afhankelijk van de grootte van het huis of appartement. Het aantal slaapkamers is in de meeste gevallen doorslaggevend. We geven u graag enkele richtprijzen: reken op ongeveer 300 euro voor een studio, 330 euro voor een 1-slaapkamerappartement, 350 euro voor een 2-slaapkamerappartement en 380 euro voor een 3-slaapkamerappartement. Voor elke extra ruimte (dressing, bureel, …) komt er ongeveer 20 à 30 euro bij.

De kosten van een plaatsbeschrijving worden altijd gesplitst: de huurder betaalt 50 % van het factuurbedrag en de verhuurder betaalt 50 % van de factuur.

Moet ik als huurder een huurcontract registreren?

De verhuurder moet het huurcontract registreren binnen de twee maanden. Boes & Boes neemt dit werk graag uit handen. Als het een woning (hoofdverblijfplaats) betreft, is deze registratie gratis. Dankzij de registratie krijgt de huurder een vaste opzegtermijn bij de verkoop van de woning (6 maanden). Als het huurcontract niet geregistreerd is, kan de huurder de woning zonder opzeg verlaten.

Hoelang duurt een huurcontract?

U heeft 4 mogelijkheden:

 • Gewone huur van 9 jaar
 • Huur van korte duur (max. 3 jaar)
 • Huur van lange duur
 • Levenslange duur

Een notariële akte is vereist bij een huur van langer dan 9 jaar of levenslange huur.

Ik huur een appartement/woning. Welke kosten zijn voor mij?

In een plaatsbeschrijving – als bijlage van het huurcontract – staat de exacte toestand van de woning bij aanvang van de huur beschreven. Door de jaren heen verslijten er natuurlijk bepaalde dingen. De huurder draait op voor kleine herstellingen zoals een losgeraakte plint of een nieuwe laag verf. De verhuurder/eigenaar staat in voor alle andere (kosten voor) herstellingen. Denk dan bijvoorbeeld aan zaken die te wijten zijn aan ouderdom van de woning of overmacht: een andere verwarmingsketel, nieuwe ramen, …

Houd als huurder ook nog rekening met algemene kosten zoals de verlichting in de gemeenschappelijke delen, het gebruik van de lift enzovoort.

De huurprijs is indexeerbaar. Wat wil dat zeggen?

De verhuurder heeft het recht om de huurprijs elk jaar te indexeren. Daardoor verhoogt de huurprijs met enkele procenten (op basis van de spilindex). Meer info hierover krijgt u op de website van de Vlaamse overheid.

Hoe zeg ik een huurcontract op?

Zowel huurder als eigenaar kunnen het huurcontract opzeggen, namelijk melden aan de andere partij dat hij niet langer wil (ver)huren. De opzeggingstermijn en -vergoeding hangen af van het soort huurcontract en de datum ervan, de reden van opzegging en de partij die opzegt.

Meer info via Wonen Vlaanderen.

Moet ik een huurwaarborg betalen?

De huurder betaalt bij aanvang van de huur een waarborg van driemaal de huurprijs. Om de huurder te beschermen eist de woninghuurwet dat deze huurwaarborg op een individuele, geblokkeerde bankrekening komt op naam van de huurder.

Kan de huurprijs aangepast worden?

De verhuurder mag niet zomaar de huurprijs wijzigen. Voor de gewone huur van 9 jaar kunnen de partijen afspreken om elk jaar de huurprijs te indexeren of om een aanpassing bij de vrederechter te vragen. Bij een huur van korte duur ligt de huurprijs vast. Voor alle andere huurcontracten gelden de afspraken in het contract.

Wanneer krijg ik de sleutel?

De huurder krijgt de sleutel na ondertekening van het contract, de betaling van de huurprijs, het afsluiten van verplichte verzekeringen en een bewijs van de betaalde waarborg.

Welke rechten en plichten heb ik als eigenaar van een appartement in een flatgebouw?

De splitsing van het eigendomsrecht in het gebouw en de bepaling van de gemeenschappelijke delen liggen vast in een basisakte. Elk appartement krijgt daardoor een afzonderlijk juridisch bestaan en kan apart verkocht of gehypothekeerd worden.

Soms staan hierin ook enkele beperkingen voor de privé-eigendommen i.v.m. huisdieren, handelsactiviteiten enzovoort. Alle beschreven statuten gelden voor de bewoners van het volledige gebouw, m.a.w. eigenaars én huurders.

Ik verhuur een appartement/woning. Welke kosten zijn voor mij?

In een plaatsbeschrijving – als bijlage van het huurcontract – staat de exacte toestand van de woning bij aanvang van de huur beschreven. Door de jaren heen verslijten er natuurlijk bepaalde dingen. De huurder draait op voor kleine herstellingen zoals een losgeraakte plint of een nieuwe laag verf. Als verhuurder staat u in voor alle andere (kosten voor) herstellingen. Denk dan bijvoorbeeld aan zaken die te wijten zijn aan ouderdom van de woning of overmacht: een andere verwarmingsketel, nieuwe ramen, …

Ik wil een woning verhuren. Is een schriftelijke huurovereenkomst nodig?

Ja. Een schriftelijke huurovereenkomst is verplicht voor elke overeenkomst die valt onder de huurwet. Deze overeenkomst moet ook een plaatsbeschrijving bevatten zodat huurder en verhuurder samen de schade vóór en na de huurperiode kunnen nagaan. De verhuurder registreert (gratis maar verplicht) binnen de twee maanden de huurovereenkomst. Boes & Boes neemt deze taak graag uit uw handen. Dankzij deze registratie heeft de huurder recht op een langere opzegtermijn bij verkoop van de woning.

Wat is een plaatsbeschrijving?

Een plaatsbeschrijving is een verplichte bijlage van een huurcontract (behalve voor een pachtovereenkomst). Hierin staat de exacte staat van het verhuurde pand beschreven bij de aanvang van de huur en in bijzijn van zowel de verhuurder als huurder. De registratie van deze plaatsbeschrijving is kosteloos indien het pand enkel bestemd is voor huisvesting.

De huurder levert op het einde van de huur de woning in dezelfde staat af, met uitzondering van schade door ouderdom, normale slijtage of overmacht. Het is dus niet voldoende om te vermelden in het huurcontract dat de huurder erkent de woning in goede staat te ontvangen.

Als er gedurende de huur belangrijke wijzigingen gebeuren aan de verhuurde woning, kunnen beide partijen een toevoeging aan de plaatsbeschrijving eisen.

Moet ik als verhuurder een huurcontract registreren?

De verhuurder moet het huurcontract registreren binnen de twee maanden. Als het een woning (hoofdverblijfplaats) betreft, is deze registratie gratis. Dankzij de registratie krijgt de huurder een langere opzegtermijn bij verkoop van de woning. Als het huurcontract niet geregistreerd is, kan de huurder de woning zonder opzeg verlaten.

Hoelang duurt een huurcontract?

U heeft 4 mogelijkheden:

 • Gewone huur van 9 jaar
 • Huur van korte duur (max. 3 jaar)
 • Huur van lange duur
 • Levenslange duur

Een notariële akte is vereist bij een huur van langer dan 9 jaar of levenslange huur.

Blijft de huurprijs elk jaar hetzelfde?

Nee. U heeft als verhuurder het recht om de huurprijs elk jaar te indexeren. Hoe u dat precies doet leest u hier op de website van de Vlaamse overheid.

Hoe zeg ik een huurcontract op?

Zowel huurder als eigenaar kunnen het huurcontract opzeggen, namelijk melden aan de andere partij dat hij niet langer wil (ver)huren. De opzeggingstermijn en -vergoeding hangen af van het soort huurcontract en de datum ervan, de reden van opzegging en de partij die opzegt.

Als verhuurder kan u enkel opzeggen onder bepaalde voorwaarden, afhankelijk van het contract, de notariële verkoopakte, de eventuele handelshuur, enzovoorts. Het is natuurlijk altijd mogelijk om in onderling overleg te beslissen de huurovereenkomst vroegtijdig te beëindigen.

Meer info via Wonen Vlaanderen.

Kan ik een huurwaarborg vragen?

De huurder is verplicht bij aanvang van de huur een waarborg van maximaal driemaal de huurprijs te betalen. Om de huurder te beschermen eist de woninghuurwet dat deze huurwaarborg op een individuele, geblokkeerde bankrekening komt op naam van de huurder.

Kan de huurprijs aangepast worden?

De verhuurder mag niet zomaar de huurprijs wijzigen. Voor de gewone huur van 9 jaar kunnen de partijen afspreken om elke 3 jaar de huurprijs te indexeren of om een aanpassing bij de vrederechter te vragen. Bij een huur van korte duur ligt de huurprijs vast. Voor alle andere huurcontracten gelden de afspraken in het contract.

Wat betekenen de afkortingen in immozoekertjes?

Op zoek naar een woning komt u in zoekertjes dikwijls de volgende afkortingen tegen:

 • Bj: bouwjaar
 • K.I.: kadastraal inkomen (gemiddeld netto-inkomen dat een onroerend goed jaarlijks zou opbrengen indien verhuurd)
 • EPC: energieprestatiecertificaat
 • UC: unieke code (maakt deel uit van het EPC-nummer)
 • OB/HOB/GB: open, halfopen of gesloten bebouwing
 • Vg: vergund
 • Gvg: geen vergunning
 • Vv: verkavelingsvergunning
 • Gvv: geen verkavelingsvergunning
 • Wg: woongebied
 • WgLk: woongebied met landelijk karakter
 • Wche: woongebied met culturele, historische of esthetische waarde
 • Wug: woonuitbreidingsgebied
 • Dv: dagvaarding uitgebracht
 • Vkr: voorkooprecht
 • Gvkr: geen voorkooprecht

CONTACT

Door dit formulier te verzenden verklaart u zich akkoord met ons privacy statement.
* verplichte velden